↑ Åter till Om KBT-mottagningen

Företagsetik

Värdegrunder och etik

Jag arbetar med värdegrunder för att förekomma psykologisk och fysisk ohälsa.

Jag erbjuder en praktisk tillämpning och en handlingsplan utifrån forskning och kunskap och som kan förhindra all form av diskriminering, kränkning och mobbing.

Detta är ett stort problem i samhället och i alla sammanhang där människor formerar sig. Många människor skadas och samhällsinstanser ser detta som en stor arbetsmiljöfråga och en fråga om de mänskliga rättigheternas utarmande. Vi behöver konkreta åtgärder i handling.

Jag arbetar utifrån ett KBT-perspektiv för att titta på de tankar som ligger till grund för en hierarkisk diskriminering, kränkning och mobbing och jag ger de handlingsredskap som behövs.

Kontakta mig för en intervention i form av en föreläsning, utbildning eller i form av direkt problemlösning. Jag garanterar resultat.