Om KBT-mottagningen

Kognitiv beteendeterapi – KBT

♦ Terapisamtal  på min mottagning, eller
♦  Via telefon eller Skype
—– 

Min behandlingsgrund är att människor representerar och tolkar sig själva. KBT bidrar med analys, kunskap och insikter att reflektera över.

Jag har naturligtvis sekretess och har ingen journalföring annat än stödanteckningar som är öppna och tillgängliga. Här på KBT-mottagningen finns inga personalmöten eller behandlingskonferenser där patienters personliga integritet försvinner. Det är viktigt att patienter vet att ett samtal här stannar mellan mig och patienten.

Som utbildad KBT-terapeut med en i botten socialpedagogisk psykologi- och psykiatriutbildning med praktisk tillämpning samt många års komplementärmedicinska studier och arbete som terapeut, både privat och som anställd, har jag tillägnat mig en helhetssyn på människan samt är en kliniker, dvs. jag arbetar konkret och praktiskt och målinriktat direkt med patienter.

Min behandlingsgrund är att kropp och ”själ” hör ihop och att kroppen påverkar ”själen” och att ”själen” påverkar kroppen. Det är min medicinska och terapeutiska värdegrund. Att ha en psykologisk hälsa och att läka ohälsa handlar om att förstå och att bli förstådd och att bli respekterad för sina behov, tankar och känslor. Psykologisk smärta leder obearbetat till ohälsa.

Jag har valt att fylla ett behov där människor är i nöd idag och där jag gör min bästa insats. Dessa områden är främst vid akut kris, samt vid sorg, depression och ångest. Dessutom behöver mobbing- och brottsoffer en terapeutiskt läkande hjälp. Men jag arbetar också med fobier. självskadande beteende, posttrauma och utmattningssyndrom och andra behandlingsområden som är KBT-relevanta.

Jag vill betona att Kognitiv beteendeterapi är en hjälp till självhjälp. All terapeutisk hjälp och behandling ska egentligen ge dig ledningen tillbaka över ditt eget liv – då är målsättningen ställd och uppnådd. Du själv behöver tro på och veta att du är din egen ledare och därmed ska ha den självrespekt och det ansvar detta fordrar. Du själv inser ansvaret för dina tankar, känslor och handlingar och bär ditt ansvar, som andra varken kan eller ska bära. En bra terapeut hjälper dig att bygga upp det som ger dig styrka och helar dig.

KBT – vägledning

Kom också för att coachas i livet, för att kontinuerligt ta dig tid för reflektion, för att göra en livskvalitetanalys och måna om din personliga utveckling.

Vi behöver ta oss tid att tänka innan vi har farit så illa att vi mentalt och emotionellt närmar oss ett krisläge. Nedsatt psykologisk hälsa, psykologisk instabilitet, ett emotionellt och mentalt kaos motverkar vi genom att bygga upp en ”själslig” styrka – ett ”själsligt” immunförsvar. Vi behöver värdegrunder, struktur och inriktning i våra liv.