BEMER-underlaget

Historik

BEMER – Bio Elektro Magnetisk Energi Reglering Metoden har utvecklats utifrån erfarenheter från rymdforskningen. När de första astronauterna återkom till jorden var de helt uttömda på energi, och då utvecklade man konstgjorda magnetfält för att motverka energibristen. Denna forskning har BEMER-metodens utvecklare Professor Doktor Wolf A Kafka byggt vidare på.

Så astronauternas liv i rymden har bland annat legat till grund för insikter om människans behov av att vara laddad med energi. Astronauterna tappade både muskelmassa och bentäthet efter en tids vistelse i rymden och man hade redan vetat ända sedan 50-talet att elektromagnetism har en positiv inverkan på bildande av benceller och läkning av frakturer, så där tog forskningen och utvecklingen vid för att utmynna i ännu bättre teknologi i överensstämmelse med biologi och hälsa.

De kroniskt sjuka som den vanliga vården inte längre kunde hjälpa, fick då tillgång till BEMER-teknologin, Sedan kom gruppen elitidrottare, som hade behov av snabbare återhämtning och läkning. Och idag ser man den stora nyttan preventivt, att förekomma ohälsa och läka ohälsa initialt för att hålla sig frisk och livskraftig och mota sjukdom på ett klokt och oskadligt sätt. En livförsäkring som vi alla kan ta del av.

BEMER är idag det bäst utforskade och mest verksamma fysikaliska behandlingssystemet för friskvård, rehabilitering och läkning.

 

Funktion

BEMER-impulsen aktiverar molekylära processer och möjliggör kemiska reaktioner i kroppen. Kroppen själv bestämmer vad som sker. Impulserna passar också för känsliga elallergiker.

BEMER stödjer grundläggande fysiologiska processer som förbättrar kroppens naturliga självreglerande mekanismer. BEMER har vetenskapligt bevisad effekt på mikrocirkulation, immunsystem, proteinbiosyntes och bildande av kroppsegna antioxidanter.

BEMER´s stimulans påverkar hela organismen på ett brett plan och ger cellerna försörjning av syre och näring, bättre utrensning på cellnivå, ökad energiproduktion (ATP) och ett starkare immunförsvar. Mikrocirkulationen är oerhört viktig, där ett omfattande nätverk av kroppens minsta blodkärl sköter om livsviktiga transporter, där vävnader och organs försörjs med syre och näring och avfallsprodukter transporteras bort och då understödjer vårt immunförsvar. Mikrocirkulationen ansvarar för cellfunktion och hälsa och den förståelsen finns i alla uppmaningar om rörelse och motion, där man på samma sätt önskar uppnå cirkulationsgenomströmning. Den genomströmningen klarar BEMER.

8 minuter på ett BEMER-underlag, ger samma effekt som en 3 timmars lång promenad och effekten i cellerna bibehålls upp till 20 timmar.

 

Positiva effekter

  • Syre- och näringstillförsel till och slaggutrensning från – organ och vävnader
  • Läkning av sår och skador
  • Starkare immunförsvar
  • Minskar stress, ökar mental prestation
  • Ger kroppens egen läkningsförmåga förutsättning för självläkning

 

Konkreta behandlingsområden

Allergier, smärta, artrit, artros, astma, fibromyalgi, hjärtåkommor, ledsmärtor, diskproblem/ischias/ryggskott, högt blodtryck, magproblem, migrän, skulder/axelproblem, ämnesomsättningsstörningar, inflammationer, cirkulationsstörningar, sömnbesvär, tinnitus, utmattning, depression, mm

Använd BEMER både som läkande behandling och som preventivt förebyggande hälsobehandling.

 

Behandlingsförfarande

Använd BEMER-underlaget 1-2 gånger dagligen, anpassa också individuellt, men det finns ett beprövat program med upptrappning av intensitet över tid. Räkna med ett 8-veckors program och du kommer att ha tydliga hälsoeffekter.

 

Patientberättelser

– BEMER Testimonial: Concussion, Cervical Pain, Sleep, Pain, Energy etc :

https://www.youtube.com/watch?v=Vo5eX6-aZoo

– BEMER Testimonial: Numbness of feet, Skin Cancer, Watery Eyes :

https://www.youtube.com/watch?v=7F1YyAVQ2ew&feature=youtu.be&list=PLXD-7Xy2K16nmrQUXBdX_AZ41hHXEClFN

– BEMER Testimonial: Teeth Surgery Recovery, Arthritis :

 https://www.youtube.com/watch?v=wdplBCmM_Qg

– BEMER Testimonial: Marc Girardelli, five time World Cup Ski Champion is a famous BEMER User :

https://huzzaz.com/video/315617

– BEMER Testimonial: Eyes, Vision improvement and Cataracts :

https://www.youtube.com/watch?v=rSxFLcxPr40

– BEMER Testimonial: Concussion, Depression, Tinnitus, Cognitive Delay, Restless Leg Syndrome

https://www.youtube.com/watch?v=GVYIUZhDfU8

– BEMER and Fibromyalgia and Arthritis

https://youtu.be/wdplBCmM_Qg

– BEMER and Dementia

https://www.youtube.com/watch?v=fPN7XY6Hc24

– BEMER Testimonial: diabetes, arthritis and heart disease

https://www.youtube.com/watch?v=tVlgatBO-x4

– BEMER Testimonial: Dr Burger, M D using BEMER Vascular Therapy with Chronic Pain Patients

https://www.youtube.com/watch?v=BNdj4197-cs

– BEMER Testimonial, Congenital Heart Condition

https://youtu.be/cqncNYhFHuE?list=PLXD-7Xy2K16nmrQUXBdX_AZ41hHXEClFN

– BEMER Testimonial: Knee Pain, Deeper Shorter Sleep, Less Frequent Urination

https://youtu.be/5e8dwE_gK3E?list=PLfE_xxIs4eCjXDEk1an23QAWcY21ritoP

– BEMER Testimonial: Cholesterol and Blood Pressure reduction

https://www.youtube.com/watch?v=QEDyJc3RCAQ

 

Patientberättelse i skrift

– BEMER Therapy effekt

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19422286

 

 Olika Länkar

– Full Bloom with Zita Christian & Guest Dr. Jonathan Selzer re BEMER Microcirculation Device

https://www.youtube.com/watch?v=Nf4oH20QZ2k

– BEMER Group Physicians on BEMER works! :

https://www.youtube.com/watch?v=NEWLzqCOcgo

– Bemer, before and after 8 minutes! – Mick Marz :

https://www.youtube.com/watch?v=jDPp7JrkcM8

– Pain of degenerative disc disease gone in one BEMER session! Ion Rich :

https://www.youtube.com/watch?v=gfvwX7GPwZc

– BEMER and pain from car accident

https://www.youtube.com/watch?v=LWHvo-cE1vI

– Slanka – Hälsobyrån

http://www.halsobyran.nu/

– BEMER in medical practice Dr WellNet Group

https://www.youtube.com/watch?v=Mkdq18iOy4U

– BEMER and Heart Arrhythmia – Dr WellNett Group

https://www.youtube.com/watch?v=DPhQ7Rw_69M

– BEMER and Heart function

https://www.youtube.com/watch?v=_6wHXmJguZ4

– BEMER & Kidney Function

https://www.youtube.com/watch?v=VbZKzr4n_uE

– BEMER, therapy. Before and after Live Blood Analysis!

https://www.youtube.com/watch?v=EO8pLgNxY8s

 

 

BEMER uppfyller EU:s samtliga krav för medicinsk apparatur (93/42 EWG bilaga IV)

BEMER är en officiellt godkänd medicinteknisk produkt i EU, klass IIa (93/42EEC ja CE0483)

Länk till BEMER-Group Sverige: https://sverige.bemergroup.com/sv