KBT

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en behandlingsmetod för hjälp till självhjälp. Som terapeuter arbetar vi med konkreta, väl beprövade arbetsmetoder i ett respektfullt samarbete med dig som söker vår hjälp.

Människan är en tänkande och kännande varelse, som agerar och reagerar i livets alla omständigheter. Då är det bra att ta hand om sina tankar, känslor och handlingar, sitt beteende, för att veta hur man är och vad man gör.

Viktigast av allt är att se sitt ansvar för förändringsprocessen att hitta sin väg till vad du själv önskar och behöver för att leva ett gott och funktionellt liv som inte begränsar dig ohälsosamt.

Människan är klok som vill hålla sig ifrån det som skadar henne och söka det som är bra för henne, men ibland flyr vi från obehag i en förnekelse, som blir en flykt utan framgång och istället upprepade obehag och större problem. Detta är viktigt att inse och då förstå nödvändigheten av att ta itu med verklighetens realiteter. Det gör vi i KBT.

”Det man inte inser och erkänner,
kan man inte förändra”
Dr. Phil

I Kognitiv beteendeterapi får du en stöd- och insiktsterapi

  • I akut kris kan total hopplöshet och maktlöshet förlama dig i desperation, ensamhet och isolering. Här finns hjälpen.
  • Oläkt sorg och smärta är emotionella sår som ger depression och ångest i olika former. Här finns hjälpen.
  • Psykisk ohälsa är tankar och känslor i kaos, oförstådda och obearbetade. Här finns hjälpen.
  • Är du ett misshandelsoffer, ett brottsoffer eller ett mobbingoffer, så är din självbild och din självrespekt kränkt. Här finns hjälpen.
  • Har du levt i extrem överansträngning och är totalt utmattad och inte klarat att sätta gränser för att skydda dig, ända till ett totalt stressammanbrott. Här finns hjälpen.

Kognitiv beteendeterapi är en konkret behandlingsmetod där du arbetar med det som för dig är av största vikt att komma tillrätta med.

Du arbetar också med hemuppgifter mellan sessionerna, för att i praktiken och i vardagen tillämpa kunskaper och insikter och pröva en framkomlig väg i ditt liv som fungerar för dig. Du förstår vad som hindrar dig från att fungera optimalt, och hittar dina tillgångar och dina resurser. Vi arbetar i samklang med dina värderingar och livsmål.

Kognitiv beteendeterapi är samtal och praktiska övningar och olika tekniker tillämpas. Vi gör en kognitiv beteendeanalys med en målsättning, vi gör en behandlingsplan och sedan utför vi tillsammans det behövliga behandlingsarbetet.

Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen och hänvisar till deras hemsida: www.kbt.nu för mer information om kognitiv beteendeterapi.